AMB EL VOLUNTARIAT FEM BARRI (2019)

RESULTATS ACONSEGUITS

Tot seguit s'exposen els resultats obtinguts i constatats a través de l'avaluació, que estan directament vinculats als resultats esperats descrits al projecte:

Resultat esperat 1:

  • Assentament de les bases per la coordinació entre les diferents entitats del barri que treballen amb persones voluntàries.

 

Resultat esperat 2:

  • Mayor participació de les persones voluntàries en les activitats del barri.
  • Augment de les persones voluntàries al barri.

 

Resultat esperat 3:

  • Creació d'espais i temps comuns entre les persones voluntàries del barri.
  • Apoderament del grup de voluntariat del barri.

Resultat esperat 4:

  • Treball en xarxa, difusió i sensibilització:
  • Consolidació de la relació amb altres agents del barri que treballen pel mateix sector i el seu entorn.
  • Fàcil accessibilitat d’informació del projecte en diferents mitjans: xarxes socials, mitjans de comunicació, web, blocs, publicacions i presència en la vida quotidiana del barri.

 

Val a dir que Amb el voluntariat fem barri, és un projecte que està aconseguint els resultats esperats i esperem consolidar la seva consecució durant el present 2020.