AMB EL VOLUNTARIAT FEM BARRI (2019)

IMPACTE SOCIAL ACONSEGUIT

 

Des de Amb el voluntariat fem barri hem realitzat una avaluació quantitativa i qualitativa de les accions portades a terme el passat 2019, valorant si hem aconseguit els objectius plantejats i assolit els resultats esperats.

Tal i com hem comentat anteriorment s’han realitzat diverses accions dins del marc del projecte Amb el voluntariat fem barri.

A nivell quantitatiu podem dir que han participat a les diferents activitats, formacions i sessions unes 300 persones en major o menor implicació. Així que percebem una major participació de les persones voluntàries al barri, així com un creixent interès pel coneixement mutu.

A nivell qualitatiu valorem molt positivament haver assentat les bases per la coordinació entre les diferents entitats del barri que treballen amb persones voluntàries. De la mateixa manera, existeix actualment un germen de treball en xarxa entre entitats i voluntariat del barri que esperem floreixi durant l’any 2020. Això ho podem comprovar en les diferents reunions i trobades que hem organitzat. Enguany estem preparant un qüestionari per poder copsar el sentir de les persones que formen part del projecte.