AMB EL VOLUNTARIAT FEM BARRI (2019)

CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS

Amb el voluntariat fem barri ha assolit els objectius plantejats per l’any 2019:

  • Objectiu general 1.- Generar sinèrgies entre les diferents entitats del barri del Poble-sec que gestionen voluntariat per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

 

Per la consecució d’aquest objectiu s’han realitzat diferents accions com per exemple: reunions de coordinació per establir la millor estratègia per a poder realitzar bones sinèrgies, contactes amb les diferents entitats,...

  • Objectiu general 2.- Crear vincles entre les persones voluntàries del barri del Poble-sec per fomentar i promocionar el voluntariat al barri.

 

Per la consecució d’aquest objectiu s’han realitzat diferent accions com per exemple: incloure petites dinàmiques de presentació i coneixement mutu a les diferents reunions formatives que hem organitzat.

De la mateixa manera, estem treballant per aconseguir la consecució dels objectius específics que detallem a continuació:

  • Objectiu específic 1 (Objectiu general 1): establir coordinacions de qualitat amb els diferents agents del barri i els/les referents de voluntariat de les entitats.

 

  • Objectiu específic 2 (Objectiu general 1): Promocionar la participació de persones voluntàries de diferents entitats en les activitats que es proposen al barri.
  • Objectiu específic 3 (Objectiu general 2): Crear espais de relació entre el voluntariat del barri del Poble-sec.

 

  • Objectiu específic 4 (Objectiu general 2): Difondre la tasca que realitzen les persones voluntàries del barri.